Willkommen

Wîllkômmên…

 

Wêr sêîd îhr? Ich kênnê Eûêr Gêsicht ôdêr îrrê îch mîch dâ? Ich bîn êrst kürzlîch âûs mêînên lângên Schlâf êrwâcht ûnd mêînê Erînnêrûngên müssên êrst wîêdêr âûfkômmên…

Wârûm sêîd îhr hîêr?
Ihr wôllt êtwâs übêr mîch êrfâhrên?

Nûn gût, wîê îhr wôllt…

dôch dîês îst nîcht gânz ûngêfährlîch…

21.12.06 16:49, kommentieren