Vêrgângênhêît

 

 

Wâs hât dâs Schîcksâl mît mîr nûr vôr, dâss ês mîch hîêr nâch Brûchtâl schîcktê? Nûn, âbêr dâs tût jêtzt nîchts zûr Sâchê…

Ihr sêîd hîêr ûm êtwâs übêr mîch zû êrfâhrên ûnd nîcht ân mêînên Gêdânkên têîlzûhâbên…

 

Ich wâr êînê Rîttêrîn dês Könîgs Aârnûnm I. vôr übêr êînêm Mîllênnîûm. Mîch führtê dânn êînst êîn Aûftrâg zû êînêr Dûnkêlêlfênfêstûng, dôch în dên Tîêfên lâûêrtê êîn Mônstêr, dâs mîch mît dêm Blûtkûss lîêbkôstê, wôdûrch îch îns Rêîch dêr Schâttên gesândt wûrdê.

Sô wûrdê îch êînê wîllîgê Gêspîêlîn dêr Höllê ûnd sômît sûchtê îch für vîêlê Jâhrhûndêrtê dâs Lând hêîm bîs… jâ, bîs zû jênêm Tâg âls mêînê Lîppên, dâss Blût êînêr Serâphîm kôstêtên.

Es wâr glühênd ûnd schmêrzhâft, wîê dâs zû dîêsêr Zêît vêrhâsstê Sônnênlîcht, schênkte ês mîr mêînê Sêêlê zûrück. Dîês êrlâûbtê mîr, dâss îch bêî Tâgê în mêînê mênschlîchê Fôrm ûntêrm Sônnênlîcht wândêln kônntê ôhnê zû vêrbrênnên…

Dênnôch rûht mêînê Sêêlê îmmêr nôch în dêm glêîchên Lêîb… în dêm Lêîb dêr Vâmpîrîn… dêr Bêstîê.

In mêînêr rîttêrlîchên Fôrm sûchê îch nûn nâch Vêrgêbûng, währênd îch nâchts, dâs âûsbrêchên dêr Bêstîê, dêr lüstêrnên Elêvîn nächtlîchêr Schrêckên, în mîr fürchtê…

21.12.06 16:52

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen