Archiv

Wîllkômmên…

 

Wêr sêîd îhr? Ich kênnê Eûêr Gêsicht ôdêr îrrê îch mîch dâ? Ich bîn êrst kürzlîch âûs mêînên lângên Schlâf êrwâcht ûnd mêînê Erînnêrûngên müssên êrst wîêdêr âûfkômmên…

Wârûm sêîd îhr hîêr?
Ihr wôllt êtwâs übêr mîch êrfâhrên?

Nûn gût, wîê îhr wôllt…

dôch dîês îst nîcht gânz ûngêfährlîch…

21.12.06 16:49, kommentieren

Dîê Vâmpîrîn Elêvîn

 

Nâmê:

Elêvîn

Altêr:

1028

Gêschlêcht:

wêîblîch

Hâârfârbê:

Mênschlîchê Fôrm = wêîß

Vâmpîrîschê Fôrm = schwârz

Hâârlängê:

 êtwâ bîs zûr Brûst

Aûgênfârbê:

Mênschlîchê Fôrm = blâû

Vâmpîrîschê Fôrm = rôt

Hâûtfârbê:

lêîchênblâss

 

Dîê bêsêêltê Vâmpîrîn îst êînê Vêrschmêlzûng âûs rîttêrlîchêr Nâhkämpfêrîn,dîê bêî Tâgê gêschîckt mît dêm Schwêrt îhrê Gêgnêr în dîê Schrânkên wêîst,

währênd sîê bêî Nâcht âls vêrrûchtês, dîâbôlîschês Râûbtîêr îhrê Opfêr rêîßt ûnd sîch mît blûtîgên Küssên êîn schâûrîgês Gêfôlgê êrschâfft.

 

 

 

 

(mênschlîchê Fôrm)

 

 

(Vâmpîrîschê Fôrm)

21.12.06 16:52, kommentieren

Vêrgângênhêît

 

 

Wâs hât dâs Schîcksâl mît mîr nûr vôr, dâss ês mîch hîêr nâch Brûchtâl schîcktê? Nûn, âbêr dâs tût jêtzt nîchts zûr Sâchê…

Ihr sêîd hîêr ûm êtwâs übêr mîch zû êrfâhrên ûnd nîcht ân mêînên Gêdânkên têîlzûhâbên…

 

Ich wâr êînê Rîttêrîn dês Könîgs Aârnûnm I. vôr übêr êînêm Mîllênnîûm. Mîch führtê dânn êînst êîn Aûftrâg zû êînêr Dûnkêlêlfênfêstûng, dôch în dên Tîêfên lâûêrtê êîn Mônstêr, dâs mîch mît dêm Blûtkûss lîêbkôstê, wôdûrch îch îns Rêîch dêr Schâttên gesândt wûrdê.

Sô wûrdê îch êînê wîllîgê Gêspîêlîn dêr Höllê ûnd sômît sûchtê îch für vîêlê Jâhrhûndêrtê dâs Lând hêîm bîs… jâ, bîs zû jênêm Tâg âls mêînê Lîppên, dâss Blût êînêr Serâphîm kôstêtên.

Es wâr glühênd ûnd schmêrzhâft, wîê dâs zû dîêsêr Zêît vêrhâsstê Sônnênlîcht, schênkte ês mîr mêînê Sêêlê zûrück. Dîês êrlâûbtê mîr, dâss îch bêî Tâgê în mêînê mênschlîchê Fôrm ûntêrm Sônnênlîcht wândêln kônntê ôhnê zû vêrbrênnên…

Dênnôch rûht mêînê Sêêlê îmmêr nôch în dêm glêîchên Lêîb… în dêm Lêîb dêr Vâmpîrîn… dêr Bêstîê.

In mêînêr rîttêrlîchên Fôrm sûchê îch nûn nâch Vêrgêbûng, währênd îch nâchts, dâs âûsbrêchên dêr Bêstîê, dêr lüstêrnên Elêvîn nächtlîchêr Schrêckên, în mîr fürchtê…

21.12.06 16:52, kommentieren